Bu yüksek lisans dersi, psikoterapi kuramlarının tarihini, gelişimsel evrelerini ve bunların özelliklerini gözden geçirerek, birbirleriyle karşılaştırma ve her birinin avantajları ve sınırlılıklarını tanımlama, değerlendirme ve yorumlamayı içermektedir.