Bu derste öğrencinin Uygulama ve Süpervizyon I dersi kapsamında eğitimini aldığı kuram ya da kuramlar doğrultusunda klinik gözetim, teori ve pratiğini araştırması ve bu alana özgül konuları vaka uygulamaları ile bütünleştirmesi istenir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, ilgili psikoterapi yaklaşımına ilişkin kuramsal bilgiler yeniden kısaca gözden geçirilir. Vaka görüşmelerine başlamadan önce role play teknikleri aracılığı ile edinilen kuramsal bilgilerin pratikte pekiştirilmesi ve alıştırma  yapılması hedeflenir. Dersin ikinci aşamasında süpervizyon kapsamında, klinik açıdan uygulamada neler yapıldığı, yöntem ve tekniklerin nasıl kullanıldığı ile vaka formulizasyonun nasıl kavramsallaştırıldığı  süreç görüşmeleri ile birlikte ele alınır ve değerlendirilir.  Süpervizyon sürecinin önemli bir bölümü öğrencinin kişisel farkındalığını kazanması, hata ve eksikliklerin dikkatli bir şekilde ele alınması ve geliştirilmesi gereken beceriler üzerine temellendirilir.