Bu derste ögrenciler;  göz, kulak, burun ve  boğaz cerrahi operasyonlarında anestezi, plastik cerrahi operasyonlarında anestezi, laparoskopik cerrahi operasyonlarında anestezi,genel ve regional anestezialtındaki komlikasyonlar ve tanı, kalp- akciger pompası, infüzyon pompaları ve ilaçları konuları ile ilgili gerekli bilgi ve uygulama becerisine sahip olacaklardır.