Bu derste;  infüzyon pompaları, beslenme pompaları, asit baz dengesi, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, IV  sıvı tedavisi, mekanik ventilasyon , mekanik ventilasyon modları, mekanik ventilasyon çeşitleri, beyin ölümü, organ bağışı, hasta transportu, bugulmalar, zehirlenmeler, yanılıklı hastalar, yogun bakım enfeksiyonları, yogun bakımdan hasta transportları izlem ve tanı yöntemleri. Prognoz belirlenmesi. Yoğun bakımda sedasyon, analjezi, kas gevşemesi. Şok, akut böbrek yetmezliği. Koma, beyin ölümü, sepsis, menenjit. Hastane enfeksiyonları, yapay solunum uygulama modelleri, total beslenme, solunum sistemine bağlı sorunlar. KVS’e bağlı sorular, nörolojik sorunlar, MOF, kafa travmaları, ve reanimasyon. Bilinç değerlendirilmesi. Malign hyperterni. Yanıklar. Akut zehirlenmeler ile ilgili olarak gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.