Bu dersi alan öğrencilerin, eğitimin temel kavramlarıyla ilgili bilgi sahibi olması, eğitimin diğer bilimlere ilişkisini ve işlevlerini anlaması, eğitim siteminde öğretmenin rolünü ,öğretmenlik mesleğinin özelliklerini bilmesi, öğretmen yetiştirme uygulamalarını anlaması beklenmektedir.