Bu derste öğrenciler genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme ve genel anestezi öncesi malzeme ve hasta hazırlığı yapma. Anestezi uygulaması amacı ile yapılacak operasyon ve operayonun özelliğine göre gereken anestezi uygulama pozisyonları. Hastanın tüm yaşamsal fonsiyonlarını görebilmek amacı ile hastayı monitörize etmek. Anestezi indiksiyonu. Hastanın anestezi uygulamasına başlangıçta, hastanın anestezik maddeye maruz kaldığı süre içerisinde ve operasyon bitimi ayılma sürecinde hava yolu açıklığının sağlanması. Hava yolu açıklığının sağlanamadıgı durumlarda hava yolu açıklığını sağlamak amacı ile endotrakeal entübasyon. Acil durumlarda ve etkisiz endotrakeal entübasyon gibi durumlarda alternatif hava yolu yöntemleri ile hastanın ventilasyonun devam ettirme. Santral katerizyon. Genel anestezinin uygulamasını sonlandırma. Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları öğreneceklerdir.