Tarihi Türk Lehçeleri dersinde, Türkçenin tarihi dönem metinleri gerek söz varlığı, gerekse fonetik-morfolojik açıdan incelenerek bugünkü Türk dillerinin, ağızlarının ve şivelerinin daha iyi anlaşılmasını; değişim ve farklılıkların daha iyi kavramasını sağlar.