Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin dört anabilim dalı temel olmak üzere, ilgili diğer alanlardaki bilgi ve kuramların uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlamak.