Bu ders öğrenciye İşitme cihazı tanım ve tarihçesini anlatır, İşitme cihazlarının teknik özelliklerini tanımlar ve öğretir, İşitme cihazının kalıbının alınmasını ve ölçümlerinin yapılması hakkında pratik bilgiyi tanımlar ve öğretir, özelliklerini, bakımını ve hasta eğitimini tanımlar, uygular ve anlatır, Akustik uyarılı işitme cihazlarını tanımlar, öğretir ve özelliklerini anlatır, endikasyonlar ve uygulamalarına ilişkin bilgi verir, Elektriksel uyarılı işitme cihazları ve farklı işitme cihazlarını genel farklılıklarını öğretir, İşitme cihazı endikasyonlarını tanımlar, İşitmeye yardımcı sistemleri, Çocuklarda işitme cihazı uygulamalarını ve Cihaz kullanan kişilere yönelik eğitimlerin tanımlanmasını temel alır. Dersin sonunda öğrenci geniş kapsamlı işitme cihazları hakkında bilgi sahibi olur ve işitme cihazları hakkında yeterli eğitimini tamamlamış duruma gelir.