Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, hasta ve hasta yakını  , sağlık personeli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları. İnsan ilişkilerinin toplum yaşantısındaki önemi. İnsan ilişkileri ile ilgili bilim dalları (psikoloji, sosyoloji, antropoloji). Davranış bilimleri ile insan ilişkileri ilişkisi. Rol davranışları, rol çatışmaları. İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar. İnsan ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken genel görgü kuralları. Kişiliği oluşturan faktörler, kişiliğin temel özellikleri. İnsan ilişkilerinde kültür ve çevre, iş hayatında insan ilişkileri, çalışanların birbiriyle ve ast-üst ilişkileri .