Bu derste infaz hukukunun temel esasları, infaz hukukunun genel şart ve cezalaları öğrenilecektir. İnfaz hukukunun yanında son olarak infaz kurumuna kabul, planlanması hükümlünün hak ve yükümlülükleri öğrenilecektir.