Bu ders kapsamında, Borçlar hukukunun bazı temel kavramları, borçlar hukukuna hakim olan prensipler, borcun kaynakları, sözleşme kavramı, sözleşmenin kurulması,sözleşmenin geçerliliği ve hüküm ifade etmesi için aranan şartlar, temsil ve haksız fiil  konuları öğretilmektedir.