Tahkim kavramı, tahkim yöntemine başvurulabilecek uyuşmazlık türleri, milli tahkim ve easa olarak milletlerarası tahkim hakkındaki konular öğretilir.