TEORİK HUKUK BİLGİLERİNİN ÖZELLİKLE CEZA HUKUKU SAHASINDAKİ BİLGİLERİN UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN OLUŞTURULMASI