This course aims to help students to use Big Blue Button application to follow their lectures.

------------------------------------------

Bu ders öğrencilerin derslerini takip edebilmeleri için Big Blue Button uygulamasını kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

This training course aims to provide the necessary information about Synchronous and Asynchronous Education Methods.

---------

Bu ders Senkron ve Asenkron Eğitim Yöntemleri hakkında gerekli bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır.

This is first online course

Applied Network Security

Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından organize edilmiş ve katılımcıları Microsoft Excel'i daha iyi anlayabilir ve ileri düzeyde kullanabilir hale getirmeyi amaçlayan bir kurstur.

Bu kurs Mobil programlama esaslarını vermek için tasarlanmistir

A1 düzeyinde İspanyolca temel gramer, uygulamalı konuşma çalışmalarıi kültürel verilerle ilgili eğitim yapılır.