Avrupa Birliği düzeni içerisinde idare hukuku birliğin kuruluş tarihinden günümüze değin oldukça gelişmiştir. Avrupa Birliği içerisinde idare hukukunun hemen bütün ilkeleri kabul edilmiş, zaman zaman da ABAD kararlarıyla onaylanmıştır. Avrupa Birliği ile idare hukuku arasındaki bu ilişkide Avrupa Birliği lehine ve kurumsallaşması adına doğacak yararlar sınırsızdır. Ders kapsamında da bu ilişki incelenecektir.