İnsan Kaynakları Yönetimine giriş; İnsan Kaynakları nedir? İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişimi ve unsurları; İKY'nin rolleri, faaliyet ve sorumlulukları; Günümüz iş çevresinde İKY'nin temel konuları; İKY'nin hat ve kurmay fonksiyonları. Stratejik İKY Birey performansı ve motivasyon; İK'nın yeniden ele alınması. Örgütlerde Personel Sağlama; Etik Kurallar, İşler: Temin ve seçim: İş tanımları: Temin süreci; Mülakat ve personel seçimi. Eğitim Geliştirme: Eğitimin doğası, Eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve yaklaşımlar, Eğitimin değerlendirilmesi. Geliştirme İhtiyaç Analizi; Yaklaşımlar; Performans ve Kariyer Yönetimi; Kariyer ve kariyer planlama; Performansın ölçümü; Performans Yönetimi Sistemi Ücret ve Ödüllendirme; Toplam Ücret; Değişken ücret ve teşvikler, Ücret Yönetimi, Çalışanlara sağlanan ek yararlar İşçi İşveren (Çalışma) İlişkileri; İş sağlığı ve iş güvenliği; Çalışan hakları; Toplu Çalışma İlişkileri Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ile yerel insan kaynakları yönetimi faaliyetleri arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve temel insan kaynakları işlevlerini uluslar arası açıdan ele almak