Etik kavramı, sosyal hizmet uygulamalarında etik, etik davranma yeterliliği ve sorumluluğu, sosyal hizmet uygulamalarında etik ilkeler, kurallar ve modeller, sosyal hizmet uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar, mücadeleler ve etik ikilemler, sosyal hizmet mesleğinin etik ilke ve değerlerinin insan hakları ve sosyal adalet temelinde değerlendirilmesi, sosyal hizmet müdahalesinde ve araştırmasında etik yaklaşım, sosyal hizmet alanlarında etik karar verme süreci, sosyal hizmetin etik ikilemleri ve çözüm yolları gibi konuları içermektedir.