Bu derste öğrenciler, iç mimarlık  mezuniyet tasarım projeleri için hazırlanır ve iç mekan tasarımı disiplini içinde belirli bir biçimde kullanılan araştırma kavramına aşina hale gelirler. Dersin ana amacı bir konuyu tanımlamayı, bağlamı tanımayı, sistematik olarak veri toplamayı, analiz yapmayı ve bu bulguları sunmayı kapsamaktadır. Diğer bir amacı ise araştırma yapma ve kurallara uygun akademik bir makale yazma anlayışını geliştirmektir. Bunun yanı sıra, tarih, çevre ve benzeri disiplinleri kuramsal bağlamında değerlendirmek ve bu verileri mimari bağlama aktarma becerisini geliştirmektir. Bu doğrultuda ders kapsamında alan ve arazi  araştırmaları yapılacak ve mimariyi yapısal ve çevresel belirleyiciler üzerinden anlama becerisi geliştirilecektir. Bu derste yapılan çalışmalar mezuniyet projesi ile ilişkilendirilecektir.