Bu derste Tüzel kişilerin ve Tacirlerin iflas etme koşullarını incelenecektir. Buna bağlı  olarak iflas etmesinin hukuki sonuçlarına değinilecektir.