Bu derste  Ülkemizdeki vergi yargılaması sistemi , işlevi ve uygulama usulü  öğretilecektir.