This course aims to help students to use Big Blue Button application to follow their lectures.

------------------------------------------

Bu ders öğrencilerin derslerini takip edebilmeleri için Big Blue Button uygulamasını kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.