Eşya üzerinde kişilere tanınan haklar, aynî hak kavramı, mülkiyet ve mülkiyetin unsurları, menkul ve gayrimenkul mülkiyeti kavramları (konuları, kazanılmaları, kapsamları, takyitleri, kaybı, korunmaları, türleri).