This course gives an overview of Information Technology and introduces student to the basic computing terminologies such as the four basic component of the computer systems . Topics such as basic computer hardware, software, storage, networking, and security will be covered. Students will also have a hand-on learning on the use of word processor, spreadsheet, presentation and access database. At the end of the course, student will be familiar with the basic computer terminologies and they will have the basic knowledge of the components of the computer systems. Students will also be able to use the word processor, presentation and spreadsheet programs.

Bu dersi alan öğrencilerin dönem sonunda temel bilgisayar kullanımı ve Windows işletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları ve Microsoft Ofis ortamında çalışan Word, Powerpoint ve Excel uygulamalarını kullanabilir duruma gelmeleri hedeflenmektedir.

Bu dersin amacı öğrencilere, bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi türü bilgisayar temelleri hakkında bilgi vermenin yanında e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konularını da yorumlama ve anlama fırsatı bulacaklardır. Bu dersin sonunda öğrencilerin bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word, PowerPoint, Exel) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik eleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.

The aim of this course is to introduce computer fundamentals, how to access to Internet, basic principles of operating systems, various types of application programs, basic computer hardware, and input and output devices.

The course aims to Provide students with in depth knowledge of computer systems and their impact on society as well as introduce students to advanced excel packages, and Powerpoint

The aim of this course is to introduce students to other developing areas such as computer, hardware, software, network, web, internet, computer security, social security, e-commerce, blogs, wiki, RSS, social networking and Google applications, health issues, green computing and entertainment. have knowledge about softwares. Opportunities for students to interpret and understand basic ethical, legal and social issues related to principles, laws and regulations. Microsoft Office application programs (Word, PowerPoint, Exel) using one-to-one, formatting, graphics will be able to acquire skills such as elimination.