İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek mekanik risk etmenleri

• Engebeli / pürüzlü veya kaygan işyeri zemini,

• İşyeri düzeni: hatalı istifleme, malzeme düşmesi veya yuvarlanması, taşma, dökülme ve saçılmalar,

• Alçak ve dar geçitler,

• Hareketli makine parçaları,

• Keskin, yüzeyi çıkıntılı malzeme ve parçalar,

• Sıcak veya soğuk yüzeyli malzeme ve parçalar,

• Hareketli araç ve makineler,

• Yüksekte çalışma ve tırmanma noktaları,

• El aletleri,

• Kapalı alanlar,

• Basınçlı kap veya hatlar,

• Kaldırma ve taşıma araçları (vinçler, forkliftler),

• Sabit ve seyyar merdivenler,

• Uygun olmayan korkuluklar,

• Asansörler (personel ve yük),

• Bakım-onarım,

• Elektrik (Elektrik tesisatı, Elektrikli araç ve aletler, Statik elektrik),

• Yangın (Tutuşma, Yanma, Parlama, Patlama).