Tez yazım kuralları,  literatür taraması,  bilimsel kaynak yazım  kuralları  ve metodoloji öğretilecektir.