Bu derste Bilimsel eser yazım  kuralları, referans yöntemleri, literatür araştırması  yapım  teknikerleri öğretilecektir.