Bu ders tez yazımı konusunda öğrencilerin gerekli becerileri geliştirerek tez önerisini yazınlarını tamamlamak için amacını taşımaktadır. Öğrenciler dönem boyunca alan yazın tarama, araştırma sorusu üretme ve hipotez yazma gibi konularda beceriler kazanmayı hedefler.