Nesir (makale, hatıra, gezi, mektup, tarih) roman ve hikâye, şiir, tiyatro,  tenkit ve diğer edebî türlerin ortaya çıkış süreçlerindeki ana kaynakların tarihsel, akademik ve eleştirel bakış açılarıyla ele alınması.  On dokuzuncu yüzyıldan itibaren büyük bir değişime uğrayan yeni şiir ve romanın yapısına ilişkin ilk poetikalardan başlayarak günümüze kadar gelen edebiyat kanonu üzerinde kaynak taramalarının yapılması. Yeni Türk Edebiyatı türlerinin tarihsel kökenlerinin belirlenerek kaynaklara ilişkin kütüphane araştırmalarının yapılması, elektronik kaynaklardaki birikime ulaşma yöntemlerinin belirlenmesi, edebiyat tarihlerinde Yeni Türk Edebiyatı ile ilgili kaynak bilgilerinin derlenmesi, Kıbrıs ve Türkiye’de Yeni Türk Edebiyatı alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin kategorik olarak incelenmesi.