Bu derste genel hukuk felsefesi akımlarını inceleyip, farklı düşünce okullarının hukuki sorunlara getirdiği felsefik yaklaşımlar irdelenecektir. Hak, hukuk, ve adalet gibi kavramlar üzerinde durup farklı düşünürlerin sunduğu değişken yorumlar tartışılacaktır.