Kitle iletişim kavramı ve yasal temelleri, yazılı, görsel, işitsel ve elektronik basın ve hukuki sorumlulukları, kişilik haklarının korunması, ceza sorumluluğu, elektronik imza, e-ticaretin vergilendirilmesi ve telif haklarının korunması gibi konuları kapsamaktadır.