Bu derste tasarlanmış mimari ve iç mimari projelerin, uygulamaya geçilmeden önce ki hazırlık ve maliyet keşif raporunun hazırlanması üzerinde durulmaktadır. Buna bağlı olarak inşa edilecek yapıların maliyetinin belirlenerek,  bütçe - şantiye yönetiminin kurgulanması hedeflenmektedir.