Bu dersda Uluslararası örgütlerin tanımı, türleri, faaliyet alanları, amaçları, örgütsel yapıları, uluslar arası örgütlere teorik yaklaşımlar öğrenilecektir.