Beslenmeye giriş, sağlıklı yaşamda beslenmenin yeri, beslenme biliminin gelişimi, yeterli ve dengeli beslenme, besinlerin gruplandırılması, tanımı, bileşimi, beslenmedeki önemi ve kullanılması, besin öğelerinin işlevleri, sindirim, emilim ve metabolizmaları, gereksinim düzeyleri ve kaynakları, besinlerin enerji değeri, vücudun enerji gereksinmesi, enerji dengesizliği sorunlarını öğretmek. Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini öğrenciye öğretmek, besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirilmesini, farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmeleri ile bunların sağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını öğrenciye öğretmek, beslenme durumunun saptanmasında, bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerinin uygulanmasını ve sağlıklı beslenme için öneriler geliştirmek. Dersin içeriğinde, makro besin öğelerinin asimilasyonu ve kullanımları vurgulanmakta olup enerji dengesi, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmaları ve bunların sağlıkla olan etkileşimleri ders, tartışma ve öğrenci seminerleri şeklinde incelenmektedir.