İstatistikte temel kavramlar, sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksel yöntemler, SPSS