Bu dersin amacı, iş ortamında iletişim süreçlerini ve uygulamalarını incelemektir. Örgütsel yapılar, iletişim kalıpları, görev ve sosyal roller, dışsal etkiler ve içsel motivasyon ve yenilik üretme yöntemleri birçok farklı biçime dönüşmüştür. Bu değişim neticesinde, iş başında çalışan büyük gruplar arasında ve iş arkadaşları arasındaki iletişim, süreç ve yaşanan zorluklar irdelenecektir. Ast-Üst iletişimi birçok değişime uğramıştır ve genel olarak bugünkü örgütler için, astlarının, yöneticilerini; iş motivasyonu sürekliliği için, temel bilgi kaynağından biri olarak görecek kadar önemli hale gelmiştir. Bu nedenle bireylerin, özellikle yönetici pozisyonlarına atanan bireylerin iletişim yetkinlikleri, çalışma grupları ve takımlar arasında iyi bir iletişim ve uyum sağlamak için, önemli bir nitelik haline gelmiştir. Yöneticiler, değişik özelliklere haiz bireyler ile çalışmakta olduğundan, farklı iletişim ihtiyaçları, beklentileri, yaklaşımları ve uygulamaları olan bireylerin farkında olmaları gereklidir.