Bu dersin amacı, öğrencilere, temel istatistiksel kavramları kazandırmak, istatistiğin günlük hayattaki kullanımlarından örnekler verebilmesi, bilimsel yöntem ile istatistik arasındaki ilişkiyi kavrayabilmesi ve uygun istatistiksel yöntemleri kullanabilmesini sağlamaktır.