Tehlike ve risk kavramları, İş yerleri tehlike sınıfları, Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliği, Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliği, Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirmesi

Risk Değerlendirme Metotları, Matris Metodu,  Olası Hata Türleri ve Etki Analizi (Failure Mode And Effects Analysis – FMEA),Tehlike ve Çalışabilirlik Analizi (HAZOP – Hazard And Operability Studies)