Bu dersin amacı Karşılaştırmalı eğitimin gelişimini, amaçlarını ve sorunlarını açıklama. Eğitimi etkileyen etmenleri karşılaştırmalı olarak irdeleme. Eğitim sorunlarını karşılaştırmalı olarak tartışma. Türk eğitim sistemi ile diğer eğitim sistemlerini karsılaştırmalı olarak ilişkilendirmedir.