Bu derste: Atölye ortamında bulundurulan üretim araç, gereç ve makineler: Torna, freze, matkap, taşlama, bıçkı tezgahları, saç bükme, kıvırma, delme ve kesme aletleri; hassas ölçüm  alet ve cihazları; temel CNC Makinesi ve programlama olanakları. İş ve atölye güvenliği; ilk yardım malzeme ve usülleri.