Termodinamik Sistem, Enerji, Isı Ve Sıcaklık, Maddenin Hal Değişimi, Basınç Ve İş, Saf Madde Ve Hal Değişimi, Gaz Yasaları Ve İdeal Gaz Yasası, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Termodinamiğin Birinci Yasası, Entalpi, İç Enerji, Özgül Isı, Entalpi İç Enerji İlişkisi, Termodinamiğin Birinci Yasasına Göre İşin Tanımı, Açık Dönüşümün Tanımı Ve Açık Dönüşüm Türleri, Tipik Bir Termodinamik Sistem Ve Çevrim Örneği, Kimyasal Termodinamik, Termodinamiğin İkinci Yasası, Termodinamiğin İkinci Yasasının Tanımı, Tersinir Ve Tersinmez Süreçler, İkinci Yasa-Entropi İlişkisi, Termodinamiğin Üçüncü Yasası.