Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Sistemler, Sistem Büyüklüklerinin Hesaplanması, Güneş Panellerinin Yapısal Özellikleri (Malzeme Seçimi), Güneş Pili Panel Sayısını Belirlemesi, PV Panel Montaj Teknikleri, Şebeke Bağlantıları ve Sayaç Grubu Seçimi

Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Sistemleri
tanımak, Sistem Büyüklüklerinin Hesaplayabilmeyi öğrenmek Güneş Panelleri için
malzeme seçimi yapabilmek. Güneş Pili Panel Sayısını Belirlemeyi öğrenmek, PV
Panel Montaj Teknikleri ve Şebeke Bağlantılarını yapabilmek.