Öğrencilerin Atatürk İnkılabının oluş nedenlerini gelişmesini ve dayandığı ilkeleri anlayabilmelerini sağlamaktır. Türk Gencine eğitiminin her aşamasında, onurlu bir üyesi olduğu Türk Ulusunun hangi tarihsel olayları geçirdikten sonra bugünlere eriştiğini kavratmaktır. Bu devletin yurttaşı olan ve yükseköğrenim gören herkese, geleceği hakkında belli düşünceler edinmesinin, yakın geçmişini her bakımdan çok iyi bilinmesinin gerekliliğini öğretmektir.