Uluslararası hukuk ile ilgili gerekli bilgileri vermeyi amaçlar.