Ders, medya ve toplum ilişkisini ve karşılıklı etkileşimlerini siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik bağlamlara odaklı eleştirel bir bakışla ele alacaktır. Yazılı ve görsel medya analizlerini içeren tematik okumalar yoluyla medya ve toplum eleştirisine konu olan güncel olaylar ve bunların toplumsal yansımalarında medyanın oynadığı rol, medya üretim süreci, içerik ve izleyici/kullanıcı-üretici ekseninde incelenecektir.