Bakteriler, dünyadaki en basit yaşam formları arasında kabul edilir. Yine de, yaşam döngülerinin her sürecini, bölümlendirme yardımı olmadan tek bir hücre içinde yürüttükleri karmaşık ve zarif doğa şaşırtıcıdır. Bu derste, bakteri ve bakteriyofajlar tarafından kullanılan moleküler olayları ve stratejileri etraflıca inceleyeceğiz. Daha sonra bu organizmaların herhangi bir ortama nasıl uyum sağlayabildiğini ve tepki verebildiğini anlamak için bu bilgiyi vahşi doğadaki bakteriyel davranışlara uygulayacağız. / Description: Bacteria are considered to be amongst the simplest forms of life on earth. Yet the intricate and exquisite nature in which they conduct each process of their lifecycle within a single cell, without the aid of compartmentalization, is staggering. In this course, we will thoroughly examine the molecular events and strategies employed by bacteria and bacteriophages. We will then apply this knowledge to bacterial behaviour in the wild to understand how these organisms can adapt and respond to any given environment.