Hücre zedelenmesi, adaptasyon ve hücre ölümü , hemodinamik bozukluklar, akut ve kronik inflamasyon, onarım