İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet dersi; sosyal hizmet mesleğinin en önemli referans noktalarından biri olarak insan haklarını mesleki uygulamanın merkezine yerleştirmek amacıyla;

öğrencilerin insan haklarının tarihsel gelişimini, felsefi temellerini, hak kavramının felsefi-sosyolojik-politik çerçevesini ve insan hakları ile sosyal hizmet arasındaki ontolojik bağı eleştirel bir şekilde tartışmasını ve insan haklarının biçimlerini anlamasını ve eleştirel olarak tartışmasını amaçlamaktadır.  Öz-düşünümsel bir metodolojiye dayanan ders, öğrencilerin çeşitli danışan biyografilerine karşı kendilerini çaresiz ve önyargılı hissetmelerine neden olan kişisel değerlerini, inançlarını ve davranışlarını görünür kılmalarına yardımcı olacaktır.