Öğrencilerin özel eğitimde sosyal uyum becerilerinin tanımı ve kapsamını ayırt etmelerini sağlamak ve farklı yetersizlikleri olan çocuklara sosyal uyum becerilerinin kazandırılmasına yönelik müdahaleleri planlamalarını sağlamaktır. Temel kavramlar: temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi, sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-öz bakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.