Araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalardan etkili bir şekilde yararlanmaya yönelik temel bilgi ve becerilerikazandırmak, bilim, nicel araştırmaların aşamaları, betimsel yöntem, ölçme ve ölçme araçları, bağıntısal yöntem nedensel karşılaştırma yöntemi, deneysel yöntem ve bilimsel araştırmaların değerlendirilmesini kapsamaktadır.


Kişilik gelişimi dönemleri, bireylerde stres ve çatışma yaratan faktörler, davranış bozukluklarının nedenleri, sınıflandırılması, tanı ölçütleri, dünya sağlık örgütü ve DSM IV tanı ölçütlerine göre çocuk ve ergenlerde görülen davranış bozuklukları ve müdahale yöntemleri


Ders temel istatistiksel kavramlar ve daha çok sosyal bilimlerde yararlanılan parametik ve parametrik olmayan istatistik teknikleri içermektedir. Bir ölçme aracının geliştirilmesindeki süreçler ve kullanılan istatistik teknikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Endüstri ve Örğüt Psikiolojisi

Okulda çatışma yönetimi

Psikolojik danışma uygulamalarını temel olan, çağdaş psikolojik akımlarının tüm kuramsal temellerini, temel kavramlarını ilke ve yöntem tekniklerini işleyen ve açıklayan bir derstir. Bu ders, sistematik bir bütünlük içinde tüm çağdaş ve bütünlük içinde psikolojik kuramları ele alıp, açıklamaya çalışmaktadır.

Uygulamalı Davranış Analizi: Temel kavramlar; Davranışları Ölçme ve Değerlendirme: Hedef davranışları belirleme, Kayıt tutma ve Grafik çizme ve yorumlama; Yeni Davranışlar Kazandırma: Strateji ve öneriler; Problem Davranışları Kontrol Etme: Yöntem ve stratejiler.